Učte se zábavně

Cílem projektu je vytvoření komplexního vzdělávacího portálu pro elektronickou podporu výuky a e-learning, umožňující efektivní zapojení moderních ICT technologií do vzdělávacího procesu v oblasti dalšího vzdělávání. Snahou projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a to o formu e-learningu, který by komplexně zastřešil celou oblast využívání prostředků ICT při vzdělávacím procesu na SŠ Kostka a umožnil účastníkům dalšího vzdělávání i pedagogům zkvalitnit studium efektivní aplikací nových e-learningových metod.

Výstupem projektu je zpracování, evaluace a pilotní ověření 11 nových e-learningových kurzů z oblasti psychologie, managementu, marketingu, práva, ekonomie, ICT a životního prostředí.
Aktuality & Novinky
Logo

SocialCopyright ©2018 Střední škola Kostka, s.r.o.Právní ustanoveníMapa stránek