• LogolinkEU&KostkaNet

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

  KostkaNet - intranetový portál pro podporu vzdělávání

  CZ.1.07/3.2.03/01.0018

  Informace o projektu

  - název projektu: KostkaNet - intranetový portál pro podporu vzdělávání

  - číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/01.0018

  - doba realizace: 1. 5. 2010 - 30. 4. 2013

  - místo realizace: Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín 755 01

  - manažerka projektu: Ing. Svatava Zubková

  - telefon: 571 415 832

  - e-mail: zubkova.svatava@kostka-skola.cz

  Cíl projektu

  Cílem projektu je vytvoření komplexního vzdělávacího portálu pro elektronickou podporu výuky a e-learning, umožňující efektivní zapojení moderních ICT technologií do vzdělávacího procesu v oblasti dalšího vzdělávání. Snahou projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a to o formu e-learningu, který by komplexně zastřešil celou oblast využívání prostředků ICT při vzdělávacím procesu na SŠ Kostka a umožnil účastníkům dalšího vzdělávání i pedagogům zkvalitnit studium efektivní aplikací nových e-learningových metod.

  Výstupem projektu je zpracování, evaluace a pilotní ověření 11 nových e-learningových kurzů z oblasti psychologie, managementu, marketingu, práva, ekonomie, ICT a životního prostředí.

  Obecným cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání, jeho inovace, směřující k rozvoji profesního růstu, zvyšování a prohlubování kvalifikace účastníků dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce. Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání z řad široké veřejnosti, tedy všichni zájemci o vzdělávání, kteří již dosáhli určitého stupně vzdělání, zejména kteří již absolvovali první vstup na trh práce (pracující, uchazeči o zaměstnání, osoby pečující o závislého člena, nezaměstnaní,…).

  Kurzy

  1. Manažer projektů pro evropské fondy
  2. Kurz pracovní a duševní obnovy
  3. Právní minimu pro drobné podnikatele
  4. Účetnictví pro začínající účetní
  5. Písemná a elektronická komunikace
  6. Finanční gramotnost
  7. Obchodní zástupce
  8. Tabulkové kalkulátory
  9. Internetový marketing, tvorba webu
  10. Počítačová grafika
  11. Firma a životní prostředí

  Kontakt

  Střední škola Kostka s.r.o.
  Pod Pecníkem 1666
  755 01 Vsetín
  telefon: 571 415 832
  e-mail: zubkova.svatava@kostka-skola.cz, info@kostka-skola.cz

Přeskočit: novinky stránek

Novinky stránek

Obrázek: Svatava Zubková
Události v KostkaNetu
autor Svatava Zubková - Úterý, 10. duben 2012, 11.58
 

29. 6. 2010

Zahajovací konference

6. 10. 2010

Úvodní školení – základní funkce e-learningového systému

26. - 28. 10. 2010

Motivační školení řešitelů

1. 12. 2010

Metodika tvorby e-learningového kurzu

12. 1. 2011

Základy použití služeb Live@Edu pro týmovou práci

26.

Číst zbytek tohoto tématu(200 slov)...
 
Obrázek: Admin KostkaNet
Příručka Moodle
autor Admin KostkaNet - Středa, 23. listopad 2011, 08.36
 

Pokud se chcete porozhlídnout po možnostech Moodlu, zkuste to na těchto stránkách...