Informace o projektu KostkaNET

unie


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

KostkaNet - intranetový portál pro podporu vzdělávání

CZ.1.07/3.2.03/01.0018

Informace o projektu

  • název projektu: KostkaNet - intranetový portál pro podporu vzdělávání

  • číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/01.0018

  • doba realizace: 1. 5. 2010 - 30. 4. 2013

  • místo realizace: Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, Vsetín 755 01

  • manažerka projektu: Ing. Svatava Zubková

  • telefon: 571 415 832

  • e-mail: zubkova.svatava@kostka-skola.cz


Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření komplexního vzdělávacího portálu pro elektronickou podporu výuky a e-learning, umožňující efektivní zapojení moderních ICT technologií do vzdělávacího procesu v oblasti dalšího vzdělávání. Snahou projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a to o formu e-learningu, který by komplexně zastřešil celou oblast využívání prostředků ICT při vzdělávacím procesu na SŠ Kostka a umožnil účastníkům dalšího vzdělávání i pedagogům zkvalitnit studium efektivní aplikací nových e-learningových metod.


Výstupem projektu je zpracování, evaluace a pilotní ověření 11 nových e-learningových kurzů z oblasti psychologie, managementu, marketingu, práva, ekonomie, ICT a životního prostředí.


Obecným cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání, jeho inovace, směřující k rozvoji profesního růstu, zvyšování a prohlubování kvalifikace účastníků dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce. Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání z řad široké veřejnosti, tedy všichni zájemci o vzdělávání, kteří již dosáhli určitého stupně vzdělání, zejména kteří již absolvovali první vstup na trh práce (pracující, uchazeči o zaměstnání, osoby pečující o závislého člena, nezaměstnaní,…).Logo

SocialCopyright ©2018 Střední škola Kostka, s.r.o.Právní ustanoveníMapa stránek

KostkaNET Více o projektu